Wat te doen als iemand vermist wordt

Deze brochure is bestemd voor iedereen die te maken heeft met een vermissing. Niet alleen ouders, partners, kinderen en andere familieleden, maar ook buren, kennissen, vrienden en werkgevers.

Tips

  • Zodra u het vermoeden heeft dat iemand vermist is, moet u zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie.
  • Indien een klein kind wordt vermist, zoek dan eerst op plaatsen waar het kind gevaar zou kunnen lopen.
  • Ga na of de vermiste een bericht heeft achtergelaten. Vergeet daarbij zijn of haar computer niet!
  • Maak een lijst van welke kleding en sieraden de vermiste draagt en wat er meegenomen is aan bagage, voertuig, geld, identiteitspapieren, etc.
  • Verander niets in de woonruimte van de vermiste.

Wanneer is iemand vermistJaarlijks verdwijnen mensen uit hun dagelijkse omgeving of tijdens vakanties en buitenlandse reizen. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Landelijk bureau vermiste personen blijkt dat de politie per jaar meer dan 16.000 meldingen van vermiste personen ontvangt. Gelukkig wordt het merendeel, zo’n 90%, binnen een week teruggevonden. Vermissingen die meer dan een jaar onopgelost blijven komen weinig voor, dat betreft gemiddeld 25 gevallen per jaar.

Wanneer geldt iemand als vermist? Dat hangt sterk van de betrokken persoon af. Bij een kind dat zoek is wordt eerder aan een vermissing gedacht dan bij een volwassene (vanaf 18 jaar) die een tijdje niets van zich laat horen. Van belang is hoe ongebruikelijk de afwezigheid is en welke mate van risico de vermiste persoon loopt.

Bij de politie wordt daarom de volgende omschrijving gebruikt. Een vermist persoon is ieder persoon:

  • die tegen redelijke verwachting in afwezig is uit de voor die persoon gebruikelijke of veilig geachte omgeving,
  • van wie de verblijfplaats onbekend is,
  • in wiens belang het geacht kan worden dat de verblijfplaats wordt vastgesteld.

Wat moet u doen bij een (vermoeden van) vermissingZodra u het vermoeden heeft dat iemand vermist is moet u zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. Noteer de naam van de politiefunctionaris die u geholpen heeft en, zodra dat bekend is, de naam van de politiefunctionaris die als uw contactpersoon aangewezen is. Vraag ook een kopie van het aangifteformulier. Op basis van de gegevens die u verstrekt hebt bij de aangifte beslist de politie welke verdere acties nodig zijn en wanneer die plaatsvinden. Dit staat ook verderop in de brochure beschreven. Daarna wordt beschreven wat uzelf kunt doen om de vermiste terug te vinden.

Om de brochure te kunnen downloaden en bekijken klikt u hier. Daarvoor is het wel nodig dat u Adobe Reader op uw computer heeft geinstalleerd.