Internationale Kinderontvoering

Er is sprake van Internationale Kinderontvoering wanneer een kind ongeoorloofd vanuit het ene land naar een ander land is overgebracht. Doorgaans houdt de ontvoering in dat de ene ouder het kind weghaalt bij de andere ouder en over de grens brengt. Soms wordt een kind na het uitvoeren van een omgangsregeling niet meer teruggebracht of teruggestuurd naar de plaats van het gewone verblijf van het kind. Ongeoorloofd betekent zonder toestemming van de ouder, die alleen, of gezamenlijk met de ontvoerende ouder, het gezag over het kind heeft, en meer in het bijzonder het recht bezit de verblijfplaats van het kind vast te stellen.

Over Internationale Kinderontvoering zijn afspraken gemaakt, in twee verdragen, met een groot aantal landen. Voor de achterblijvende ouder is het belangrijk of het kind is meegenomen naar een land dat deze verdragen heeft ondertekend. (Klik hier voor het bekijken van een lijst van deze landen).

Is het kind waarschijnlijk meegenomen naar een van deze landen, dan is er bij het Ministerie van Justitie een speciale instantie, waarop een beroep kan worden gedaan. Deze instantie heet Centrale Autoriteit. De Nederlandse Centrale Autoriteit werkt nauw samen met de Centrale Autoriteiten in andere verdragslanden. Ook als een kind is meegenomen naar een land, dat geen partij is bij deze verdragen, kunt u contact opnemen met de Centrale Autoriteit. Deze zal dan proberen door tussenkomst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het kind te doen terugkeren naar Nederland.

Krijgt u te maken met Internationale Kinderontvoering, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Centrale Autoriteit in Den Haag. Voor het melden van een Internationale Kinderontvoering of het aanvragen van de folder hierover, kunt u de Centrale Autoriteit bereiken via telefoonnummer 070-370 6252 (van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00 uur). Per fax is de Centrale Autoriteit altijd bereikbaar op het nummer 070-370 7507. U kunt de folder (in .pdf formaat) over Internationale Kinderontvoering ook downloaden door hier te klikken. Daarvoor is het wel nodig dat u Adobe Reader op uw computer heeft geïnstalleerd.

Verder is het belangrijk dat de ontvoering onmiddellijk wordt gemeld bij de plaatselijke politie. Er kan sprake zijn van een strafbaar feit, waarvan aangifte gedaan kan worden. De politie kan, in overleg met de Centrale Autoriteit en met de Officier van Justitie, dan besluiten om het ontvoerde kind en eventueel de ontvoerende ouder te helpen opsporen.

    Het Centrum Internationale Kinderontvoering

Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en begeleiding aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam die zich specifiek verdiept hebben in de materie van internationale kinderontvoering. Zij wijzen u graag op de verschillende mogelijkheden van het recht en zoeken met u naar oplossingen voor uw probleem.