Teruggevonden kinderen en meerRegelmatig en niet ten onrechte wordt ons de vraag gesteld hoeveel kinderen nu eigenlijk teruggevonden zijn, omdat hun foto geplaatst is op deze site. Een andere terugkerende vraag is waarom of we daar op deze pagina niet vaker melding van maken.

In de gevallen waarin een kind vermist is geweest en deze site op enige wijze heeft bijgedragen aan de terugkeer van dat kind, liggen de omstandigheden rond de vermissing en terugkeer vaak uiterst gevoelig en is het niet in het belang van dat kind om langer dan nodig is met informatie en foto op het internet te vinden te zijn. Dat is reden waarom meestal wordt afgezien van het melden van deze resultaten. De informatie over een vermist kind wordt dan ook zo spoedig mogelijk na terugkeer van de site verwijderd, ook buiten kantooruren.

Verder heeft plaatsing van een kind op deze site vaak allerlei gunstige neveneffecten, die op zich ook weer kunnen leiden tot opsporing of het terugkeren van het kind. Het overnemen van de gegevens van een vermist kind in een regionaal dagblad levert een grotere kans op dat het kind gevonden wordt. De informatie over kinderen die op deze site als vermist worden geplaatst wordt vrijwel altijd overgenomen door Tros Vermist, terwijl ook andersom dit programma regelmatig bij het Landelijk bureau vermiste personen onrustwekkende vermissingen meldt. Ook hiermee wordt bereikt dat zoveel mogelijk mensen van de vermissing kennis kunnen nemen.

De vermelding van het adres van deze site bij Extra Politieberichten, op Teletekst en in Opsporing Verzocht biedt de kijker de mogelijkheid om na de uitzending nog eens rustig de informatie en de foto van het vermiste kind te bekijken. Na een dergelijke uitzending blijken grote aantallen kijkers van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Mede door de informatie die op deze site verschaft wordt over internationale kinderontvoering, alsmede na verwijzing door Tros Vermist, nemen ouders die achterblijven na de ontvoering van hun kind door de ex-partner, contact op met het Landelijk bureau vermiste personen. Met de hulp van instanties in binnen- en buitenland, waaronder de Klpd-liaisons op onze ambassades, de Centrale Autoriteiten in de bij het Internationale Kinderontvoeringsverdrag aangesloten landen, overheids- en particuliere instanties, konden sinds het opzetten van deze site in 1999 al vele ouders geholpen worden met de vaak zeer gecompliceerde en langdurige procedures om hun ontvoerde kind(eren) uit het buitenland terug te krijgen. In deze zaken wordt er overigens regelmatig voor gekozen om de informatie over het ontvoerde kind (nog) niet op de site te zetten, om het lopende onderzoek naar de verblijfplaats van het kind en de ontvoerende ouder niet te hinderen.