AMBER Alert Criteria

Criteria voor het uitzenden van een AMBER Alert

Iedere dag raken er in Nederland kinderen vermist. Na kortere of langere tijd worden ze vrijwel allemaal levend teruggevonden. Het gaat hierbij vooral om kinderen die weglopen. Natuurlijk bestaat daarbij het risico, dat ze dan met de verkeerde mensen in contact komen of al zijn gekomen. Op allerlei manieren kan bij dat soort vermissingen publiciteit helpen om het vermiste kind terug te vinden. Door de politie wordt op verschillende manieren voor deze vermissingen van kinderen de aandacht gevraagd, zoals op de politiesite en met berichten op Twitter, Facebook en via deze website.

Enkele keren per jaar zijn er echter vermissingen, waarbij het risico voor het vermiste kind veel groter dan normaal is. Dat is zeker het geval als een kind ontvoerd wordt door een onbekende. Vaak is de bedoeling van een dergelijke ontvoering om het kind seksueel te misbruiken en er bestaat daarmee dan ook een groot risico dat het kind uit angst voor ontdekking om het leven wordt gebracht door de dader.

Het AMBER Alert is daarom vooral bedoeld voor deze zaken, ontvoeringen van kinderen door een onbekende dader, waarin de overlevingskans van het kind waarschijnlijk beperkt is tot hooguit enkele uren. AMBER Alerts dienen daarom te worden ingezet meteen nadat de melding van een dergelijke ontvoering door de politie is ontvangen, er is namelijk geen tijd te verliezen.

U zult dus alleen een AMBER Alert ontvangen als er sprake is van de volgende omstandigheden:

  1. het kind (zeer waarschijnlijk) is ontvoerd door een onbekend persoon of personen, of het kind is vermist en er bestaat direct gevaar voor het leven van het kind.
  2. het vermiste kind moet jonger zijn dan 18 jaar.
  3. er is voldoende informatie over het slachtoffer, een mogelijke ontvoerder of een gebruikte auto, zodat met een AMBER Alert de kans vergroot wordt dat het kind gelokaliseerd kan worden.
  4. het AMBER Alert moet zo snel mogelijk na de ontvoering of vermissing worden gebruikt.

Hoewel bij iedere vermissing van een kind er een risico voor dat kind optreedt, is dat onvoldoende om daarvoor een AMBER Alert in te zetten. Het gebruik van AMBER Alerts bij minder risico opleverende vermissingen zou het speciale effect van het systeem wegnemen.

Ontvoeringen van kinderen door hun vader en/of moeder of ander familielid komen niet in aanmerking voor het gebruik van een AMBER Alert, tenzij de ontvoering gepaard is gegaan met ernstig vormen van geweld en aangenomen kan worden, dat het kind bij de ontvoerende ouder (of ander familielid) eveneens gevaar loopt om slachtoffer te worden van ernstig, dan wel dodelijk geweld.

Voor vermiste personen van 18 jaar en ouder wordt geen AMBER Alert verzonden, ook niet als ze in verstandelijk opzicht functioneren op een leeftijdsniveau van onder de 18 jaar. Als dat nodig is, zal op andere wijze voor een dergelijke vermissing aandacht gevraagd worden.

Om het publiek ook daadwerkelijk te vragen om hulp is het nodig, dat voor een AMBER Alert een goedgelijkende foto van het ontvoerde of vermiste kind beschikbaar is. Ook is het mogelijk een merk, type en (gedeeltelijk) kenteken van een auto te gebruiken.

Tenslotte, de kracht van AMBER Alerts is gelegen in de onmiddellijke en alle media omvattende manier waarop het publiek gevraagd wordt om mee te helpen het ontvoerde of in levensgevaar verkerende kind terug te vinden. Dat betekent dat AMBER Alerts zo snel mogelijk na het moment van ontvoering of vermissing moeten worden uitgezonden.

 

Voor meer informatie over AMBER Alerts en het ontvangen van deze berichten kunt u een bezoek brengen aan www.amberalertnederland.nl .